ART

ภาพวาดในหลวง

posted on 24 Nov 2011 23:34 by lolaytoon in ART
เทคนิคสีอะคริลิค บนผ้าใบ 
 
Photobucket   
 
23 11 2011  
 
Photobucket  
 
22 11 2011
 
สัปดาห์ที่แล้ว ผมเจอน้องที่ทำงานหนังสือ
กำลังหาภาพในหลวงเพื่อใช้  สำหรับฉบับเดือน ธันวาคม
ผมได้อาสาวาดภาพให้ ด้วยความเต็มใจ  Money mouth
 
การได้วาดภาพในหลวง
ทำให้ผมนึกถึงวันเวลาในอดีต
 
สมัยนั้น..สมัยที่ผมเป็นเด็ก ชั้นประถม
....พอใกล้ถึงวันที่ 5 ธันวาคม
ก็จะได้เห็นภาพวาดในหลวง
ติดอยู่ที่บอร์ดของโรงเรียน เสมอ 
ภาพวาด ซึ่งวาดใหม่ทุกปี โดยคุณครู 
 
ได้นึกถึงเรื่องราวต่างๆ มากมาย
หลายเรื่อง
นึกถึงครอบครัว  พ่อแม่ พี่สาว น้องชาย 
เพื่อนบ้าน กิจกรรม วันหยุด
การเฉลิมฉลอง และความสุข
เสียงหัวเราะ
ความสามัคคี
การยืนเข้าแถว
 
ความสุขในโลก
ความสุขในการมีชีวิต
นึกถึงการปลูกผัก พรวนดิน
นัดเพื่อนเล่นน้ำคลอง
 
ไปร้านเครื่องเขียน ซื้อรองเท้าลูกเสือ
เปลี่ยนกล่องดินสอ
วิ่งเปรี้ยว
ไปตลาดกับแม่
ไปวัด
 
นึกถึง วัยเด็ก
และรู้สึกถึงความสุข
Money mouth
 
 
 
 
 
 
 
 

BRUISED : ART

posted on 23 Sep 2011 11:33 by lolaytoon in ART
ผมมีนิทรรศการศิลปะชื่อ Bruised "ช้ำ"
ช่วงเวลา 17 กันยายน ถึง 15 ตุลาคม 2011
 
ผลงานชุดนี้เกี่ยวกับ....
อาการที่เกิดขึ้นกับ พื้นที่ต่างๆ 
กับ...ความคิด ร่างกาย ปม กลุ่มคน ชุมชน ประเทศ โลก
ด้วยเหตุที่มาจากเหตุการณ์ใน ประวัติศาสตร์
เกี่ยวกับความเชื่อ ,ความขัดแย้ง ,ผลของความขัดแย้ง
ภัยธรรมชาติ ประสบการณ์ ความเป็นไปของโลก ในมิติต่างๆ เป็นต้น
 
งานชุดนี้ เป็นจิตรกรรม วาดบนผ้าใบ
ใช้เทคนิคการทดลอง ควบคุม ปฎิกริยาของสีและน้ำ
เพื่อให้สอดคล้อง เหมาะสมกับแนวคิด Bruised
ที่ต้องควบคุมผลงาน ให้เป็น ให้แสดงผลของอาการ "ช้ำ"
 Cool
 
 
PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
Photobucket  

mountain in my mind

posted on 31 Aug 2011 01:32 by lolaytoon in ART
ภูเขาในใจของฉัน