freeze

FREEZE STUDIO

posted on 29 Jul 2008 02:20 by lolaytoon in ART

ผมถ่ายภาพมุมหนึ่งที่เรา ปล้ำ ให้เป็นเหมื่อนสตูดิโอที่ใช้ทำงานภาพพิมพ์หิน ในการพิมพ์งานแต่ละครั้งมีกรรมวิธีมากมาย งานแต่ละชิ้นที่ออกมาจากแม่แบบ จึงใช้เวลามากน้อยแล้วแต่เทคนิคและคุณสมบัติของชุดนั้นๆ

ผมเคยทำงานภาพพิมพ์ (Lithograph) แบบจริงจังด้วยตัวเองในทุกขั้นตอน ก็เมื่อสมัยที่เรียนอยู่ปี 2 ในปี พ.ศ. 2532(คณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร) ในหมวดวิชาโท ....เป็นวิชาที่เราทดลองเรียน ซึ่งวิชานี้จะมีผลในลำดับต่อไปในการเลือกเพียงหนึ่งสำหรับเป้าหมาย ที่จะต่อเนื่องไปจนถึงงานวิทยานิพนธ์  ผมเลือกวิชาโทภาพพิมพ์ กับวิชาโทจิตรกรรม

เรียนทุกเทคนิคของศิลปะภาพพิมพ์  คือ ภาพพิมพ์ซิลสกรีน(silk screen),ภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะ,ภาพพิมพ์แม่พิมพ์ไม้ (wood cut) ภาพพิมพ์หิน ( lithograph)

ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะภาพพิมพ์  http://www.chaarts.com/article%20print%20making.html

Photobucket

ราวๆต้นปี 2007 ผมได้มีโอกาสได้ทำงานภาพพิมพ์อีกครั้งจากการชักชวนของมูลนิธิแห่งหนึ่ง ^^ 

วันแรกที่ผมเดินทางไปที่สตูดิโอ ได้พบห้องทำงานขนาดกระทัดรัด ภายในห้องมีอุปกรณ์การพิมพ์อยู่ครบถ้วน สิ่งสำคัญที่สุดก็คือแท่นพิมพ์ ที่มีราค